Проєктний та логістичний менеджмент: нові знання на базі двох методологій. Книга 4: МАТЕРІАЛИ I-Ї НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ‘2021

Автори

Учасники конференції
Одеський національний морський університет

Короткий опис

Оргкомітет:

Голова оргкомітету: 

Сергій Руденко, д.т.н., проф. – ректор Одеського національного морського університету, Президент КАСН-ОНМУ (м. Одеса, Україна)

Заступники голови:

Інна Лапкіна, д.е.н., проф. – завідувач кафедри управління логістичними системами і проєктами ОНМУ (м. Одеса, Україна)

Микола Малаксіано, д.т.н, проф. – завідувач кафедри технічної кібернетики й інформаційних технологій ім. проф. Р.В. Меркта ОНМУ (м. Одеса, Україна)

 Організаційний комітет:

Віктор Берестенко – Президент Асоціації міжнародних експедиторів України (м. Одеса, Україна)

Світлана Гловацька, к.т.н., доц. – директор КАСН-ОНМУ, декан факультету по роботі з іноземними студентами ОНМУ (м. Одеса, Україна)

Вікторія Гнатушенко, д.т.н., проф. – завідувач кафедри інформаційних технологій і систем Національної металургійної академії України (м. Дніпро, Україна)

Марина Гронська, к.е.н., доц. – доцент кафедри менеджменту і маркетингу Одеської державної академії будівництва та архітектури (м. Одеса, Україна)

Дмитро Дойков, д.ф.-м.н., проф. – завідувач кафедри природничих та технічних наук ОНМУ (м. Одеса, Україна)

Дмитро Ковтун – логіст компанії H&S Group Transport Sp. z.o.o. (Нідерланди, Польща)

Валентина Молоканова, д.т.н., проф. - професор кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро, Україна)

Доніка Ніколова-Сотірова – керівник Центру маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю Технічного університету Варни (м. Варна, Болгарія)

Світлана Онищенко, д.е.н., проф. –  директор Навчально-наукового інституту морського бізнесу ОНМУ (м. Одеса, Україна).

Валерій Павлуша - Голова Незалежної профспілки Морського торговельного порту "Чорноморськ" (м. Чорноморськ, Україна)

Віталій Петренко, д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України - професор кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами Національної металургійної академії України (м. Дніпро, Україна)

Варвара Пітерська, д.т.н., проф. – професор кафедри експлуатації портів і технології вантажних робіт ОНМУ (м. Одеса, Україна)

Михайло Постан, д.е.н., проф. – завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ОНМУ (м. Одеса, Україна)

Ма Фен, к.т.н., постдоктор з соціології -  доцент Національного інституту соціального розвитку КАСН, віце директор КАСН-ОНМУ: Центру досліджень Китаю (КНР)

Наталія Філіпенко, д.ю.н., доц. - доцент кафедри права гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (м. Харків, Україна)

Олександр Яценко, к.т.н., доц. - Ректор навчального закладу післядипломної освіти Інституту морегосподарства та підприємництва (Одеса, Україна)

Вчений секретар конференції:

Вікторія Смрковська, к.т.н., доц., ОНМУ

Технічні секретарі:

Лариса Дмитрієва, ст. викладач, ОНМУ

Інна Ходікова, ст. викладач, ОНМУ

Опубліковано

листопад 20, 2021

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Деталі щодо доступних видів видань: Повний текст

Повний текст

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-617-7880-23-2